Με τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας να μετατρέπεται σε τεράστια πρόκληση για ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα, έρευνα της Gallup προσφέρει insights στις πρακτικές που ακολουθούν 100 μεγάλες εταιρείες.

Στρατηγικές ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων.

Με τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας να μετατρέπεται σε τεράστια πρόκληση για ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα, έρευνα της Gallup προσφέρει insights στις πρακτικές που ακολουθούν 100 μεγάλες εταιρείες.

Δημιουργία ομάδων διαχείρισης της κρίσης
Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες εταιρείες έχουν δημιουργήσει ειδικές ομάδες για τη διαχείριση της κρίσης, που συνεδριάζουν τακτικά για να διαμορφώσουν τις πολιτικές και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους. Εκτός από τον άμεσο σχεδιασμό, οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν και μελλοντικά σενάρια με θέματα όπως μεταφορά βασικών λειτουργιών και περιορισμός των δραστηριοτήτων.

Παρακολούθηση του αντικτύπου
Τα ηγετικά στελέχη πραγματοποιούν συναντήσεις προκειμένου να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των εξελίξεων στην επιχείρηση, ώστε να προστατέψουν ή να επαναπροσδιορίσουν επιχειρηματικές λειτουργίες. Αυτό μπορεί να σημαίνει το κλείσιμο εγκαταστάσεων ή τη μεταφορά τους σε λιγότερο πληγείσες περιοχές. Το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων επίσης καλείται συχνά να εκτιμήσει τις μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας και λαμβάνει αποφάσεις, όπως η μείωση ή αναστολή των bonus των υψηλόβαθμων στελεχών.

Προτεραιότητα στην υγεία
Θέτοντας ως πρώτο μέλημα την υγεία των υπαλλήλων τους, οι εταιρείες καταφεύγουν σε πρακτικές όπως: διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων με τρόπο ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες αποστάσεις, καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας, καταβολή του μισθού σε περίπτωση ασθένειας ή καραντίνας και ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους.

Έμφαση στην επικοινωνία
Η ηγεσία ενημερώνει τακτικά για τις πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τα πρωτόκολλα της εταιρείας έναντι του Covid-19, απαντώντας σε ερωτήσεις των εργαζομένων και προσφέροντάς τους updates από τις ενημερώσεις των δημοσιονομικών αρχών. Τα Μέσα που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι τα social media για απεύθυνση στο ευρύ κοινό, email, SMS, hotlines και intranets για εσωτερική ενημέρωση, αλλά και σήμανση στους φυσικούς χώρους.

Όσον αφορά συγκεκριμένα την επικοινωνία με τους καταναλωτές, οι εταιρείες συχνά ετοιμάζουν απαντήσεις από ανώτατα στελέχη σε περίπτωση που δεχθούν ερωτήσεις από media, ορίζουν προσωπικό που διαχειρίζεται τα εισερχόμενα press requests και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη των πολιτικών τους για τους καταναλωτές και των διαδικτυακών υπηρεσιών τους.

Επένδυση στην εκπαίδευση
Παρατηρείται ταχεία επέκταση των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης στο εσωτερικό των εταιρειών, κυρίως σε στελέχη σε επίπεδο manager που αναλαμβάνουν τη διαχείριση της κρίσης και ηγούνται των προσπαθειών συντονισμού, επικοινωνίας και περιορισμού των επιζήμιων συνεπειών.
(Πηγή: WARC)