Έρευνα που αποτυπώνει την ασυνείδητη επίδραση της μουσικής στις διαφημίσεις υλοποίησε η SoundOut σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Η αποτελεσματικότητά της στην ενίσχυση του μηνύματος εξαρτάται από τον συναισθηματικό συγχρονισμό με το οπτικό περιεχόμενο, για τη μεγιστοποίηση της επιθυμητής ασυνείδητης απόκρισης. Όπως προέκυψε, η κατάλληλη μουσική αυξάνει τη συναισθηματική απόκριση ενός video έως και κατά 16,4%.

(Πηγή: WARC)