Μία στις πέντε διαφημιστικές εταιρείες απορρίπτει τη συνεργασία με brands και άλλους συνεργάτες του κλάδου εάν δεν λειτουργούν με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, όπως αποκάλυψε νέα έρευνα του Campaign.

Επιπλέον, το 60% των agencies δήλωσε ότι στο μέλλον θα αποχωρήσει από new businesses εάν ένας πελάτης, Μέσο ή εταιρεία παραγωγής, δεν προσπαθεί αρκετά να δουλέψει με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Στην ανάλυση του Campaign διερευνάται επίσης το πώς οι διαφημιστικές εταιρείες αλλάζουν τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες –καθώς και επηρεάζουν τους πελάτες– σε φόντο το κύμα κριτικής, που μεταξύ άλλων σχετίζεται με το «greenwashing».

Το 77% των 31 agencies, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα και απασχολούν 18.500 άτομα προσωπικό, ανέφεραν ότι στόχος τους είναι ο μηδενισμός των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2030. Ο στόχος αυτός ευθυγραμμίζεται με το Ad Net Zero initiative της Advertising Association, που παρουσιάστηκε πέρυσι. Τα agencies που δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να σταματήσουν συνεργασίες, ανέφεραν ότι θα αξιολογήσουν κάθε συνεργάτη τους για το αν βρίσκεται στα πλάνα του η μείωση των εκπομπών.

(Πηγή: Campaign)