Την επικοινωνία της ενέργειας σχεδιάζει η Out to Lunch
Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια, με μια συμβολική πορεία προς το Ζάππειο.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ένας στους πέντε ανθρώπους πάνω από τα 80 θα νοσήσει από κάποια μορφή άνοιας. Με βάση διεθνή στοιχεία, ένα στα δύο άτομα με άνοια δε νιώθει μέρος της κοινότητας στην οποία ζει – πράγμα οφείλεται στα εμπόδια που βάζει η κοινωνία: μη προσβάσιμοι χώροι, έλλειψη ενημέρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σχετικά με τη νόσο και τη διαχείρισή της κ.ο.κ. Στη χώρα μας περίπου 200.000 άνθρωποι πάσχουν σήμερα από άνοια.

Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της για τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων φιλικών προς την άνοια, αποτελεί βασικό στόχο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, στον οποίο αφιερώνει μια σειρά από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φετινού μήνα Alzheimer. Η επικοινωνία του προγράμματος και της ενέργειας της Κυριακής σχεδιάζεται από την Out to Lunch.