Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον τα ολλανδικά τυριά που θα φέρουν το όνομα «Gouda Ολλανδίας» (Holland) και «Edam Ολλανδίας» (Holland) είναι τα αυθεντικά ολλανδικά τυριά που ανταποκρίνονται σε υψηλά ποιοτικά πρότυπα καθόλη τη διαδικασία παραγωγής. Η απόφαση αφορά μόνο στα παραπάνω ονόματα, σε συνδυασμό, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τρίτους οι όροι «Gouda» ή «Edam» καθώς και «Gouda Netherlands» ή «Edam Netherlands».

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, αναμένεται ότι οι ολλανδικές γαλακτοκομικές εταιρείες θα προχωρήσουν άμεσα στο λανσάρισμα καμπάνιας με σκοπό τη διαφοροποίηση των ολλανδικών τυριών.