Περιλαμβάνει έργα έρευνας και προβολής

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου με τη συμμετοχή συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δημόσιων και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων stakeholders, με σκοπό την ενδυνάμωση και την ενσωμάτωση της επιρροής της συνεταιριστικής οικονομίας σε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, τη δημιουργία εργαλείων δικτύωσης και clustering, την εκπόνηση μελετών, την εκπόνηση πιλοτικών projects και την ανάληψη δραστηριοτήτων δημοσιοποίησης του έργου (καμπάνιες προβολής, συνέδρια, workshops, κ.ά.).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 105.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 20 Ιανουαρίου. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος MED 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και η διάρκειά του είναι ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.