Παρουσιάσθηκε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Στόχος ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας για όλες τις προσπάθειες προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το ΟΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) που υπάγεται στο αναπτυξιακό σχέδιο «Έργο Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της ΕΑΤΑ. Το Κέντρο προσφέρει εκπαίδευση σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, υποστηρικτικές υπηρεσίες (όπως συγγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, νομικές, λογιστικές, εταιρικής ταυτότητας) και ευκαιρίες δικτύωσης σε διεθνούς εμβέλειας δίκτυο χρηματοδοτών.

Επίσης, παρουσιάστηκε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΟΠΑ και διάφορες άλλες δράσεις (Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ, διαγωνισμός Ennovation, θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας YES, φοιτητικός σύλλογος Thinkbiz, πρωτοβουλία job-pairs, TEDxAUEB κλπ). Στο τρίτο μέρος, σε συνεργασία με το international MBA διοργανώθηκε πάνελ με επιτυχημένες περιπτώσεις φοιτητών/αποφοίτων. Τέλος, παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα και δράσεις εργαστηρίων με καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων o Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ο Πρύτανης ΟΠΑ Καθηγητής Κ. Γάτσιος και οι Καθηγητές Γ. Αυλωνίτης, Γ. Σιώμκος, Π. Κωνσταντόπουλος, Σ. Λιούκας.