Παγκόσμια έρευνα γύρω από το CSR στη διαφημιστική βιομηχανία διενήργησαν η διεθνής μη-κερδοσκοπική οργάνωση ACT Responsible και η Nielsen, με στόχο να εξετάσουν πώς τα agencies ανά τον κόσμο διαχειρίζονται την εταιρική ευθύνη, καθώς και οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Συνολικά, το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το agency του κάνει «καλή» ή «σπουδαία» δουλειά, ενώ το 37% τη χαρακτήρισε «μέτρια». Αθροιστικά, το 79% των agencies βαθμολόγησε τη δουλειά του με τουλάχιστον 3 στα 5 αστέρια.

Την ίδια στιγμή, το 21% των συμμετεχόντων απάντησε ότι το agency του είναι κάτω από τον μέσο όρο ή δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Λιγότερα από τα μισά (48%) agencies παρακολουθούν ενεργά την πρόοδό τους στο πεδίο της εταιρικής ευθύνης και περίπου 1 στα 3 (36%) διαθέτει ομάδα αποκλειστικά για αυτό.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το 35% αναφέρει ότι η εταιρική ευθύνη έχει εξελιχθεί σε προβληματισμό μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ το 80% αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη ως κεντρική θεματική στο agency του. Το 76% των Ευρωπαίων τοποθετεί το περιβάλλον ως προτεραιότητα, έναντι του 63% στις ΗΠΑ και 29% στη Ν. Αμερική.