Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν παρουσιάσει ραγδαία αύξηση τόσο στη χρήση όσο και στη δημοτικότητά τους και οι Έλληνες χρήστες όλο και αυξάνονται.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι ευχαριστιούνται να βλέπουν περιεχόμενο αλλά όχι να το δημιουργούν. Η νέα έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Οι Έλληνες και το Βίντεο» που παρουσίασε η Ξένια Κούρτογλου στο Greek Tube Festival, που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 11-12 Μαρτίου, έδειξε ότι oι ψηφιακοί Έλληνες, και ειδικά οι νέοι, έχουν καθημερινή τριβή και επηρεάζονται θετικά από την ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα.

Τα σύντομα βίντεο που παρέχουν αβίαστα την πληροφορία φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απήχηση, ενώ οι ψηφιακοί Έλληνες καταναλώνουν περιεχόμενο βίντεο κάθε μέρα/πολλές φορές την ημέρα για να ψυχαγωγηθούν, να εμπνευστούν, να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων δεν δημιουργεί βίντεο αλλά δηλώνει ότι θα ήθελε να δημιουργήσει στο μέλλον.