Τα Mikel αποκτούν νέο cup, νέο look, νέα εταιρική ταυτότητα και νέα 360ο επικοινωνία και στις 5 ηπείρους, με την υπογραφή της Pollen.