Στον «αέρα» βρίσκεται η πρώτη corporate ταινία της Pollen για την οικογένεια προϊόντων Creta Farms Εν Ελλάδι.