Από την TUV Austria HELLAS
Πρώτη η Uppress, στον κλάδο των εκτυπώσεων, επιθεωρήθηκε επιτυχώς με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.

Το πεδίο εφαρμογής αφορά στον «Σχεδιασμό, Εκτύπωση, Παραγωγή, Πώληση Προϊόντων Γραφικών Τεχνών & Συσκευασίας. Σχεδιασμό, Κατασκευή, Τοποθέτηση και Τεχνική Υποστήριξη Διαφημιστικών Εφαρμογών». Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, η Uppress εμπιστεύτηκε τους συμβούλους της Priority, ενώ την επιθεώρηση και πιστοποίηση πραγματοποίησε ο διεθνής φορέας πιστοποίησης TUV Austria Hellas. Ακολουθώντας την προσέγγιση της πολλαπλής πιστοποίησης, η εκτυπωτική εταιρεία είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το έργο της είναι συνεχώς εναρμονισμένο με τις πολιτικές και το όραμά της τόσο σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων.