Με στόχο την ανάπτυξη στις αγορές του εξωτερικού
Η Χαλβαδοποιία Ελλάδος- Αφοι Παπαγιάννη ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της από την TÜV Hellas (TÜV Nord), βάσει των απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 και των ιδιωτικών διεθνών πρωτοκόλλων BRCv7 και IFSv.6.1.

Η πιστοποίηση με βάση τα ανωτέρω πρότυπα και ιδιωτικά πρωτόκολλα προσφέρει στην εταιρεία ένα διαβατήριο ποιότητας για τις διεθνείς αγορές, όπως επισημαίνει. Η επιθεώρηση και πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 6οχλμ της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015 που αφορά στον σχεδιασμό και την παραγωγή ταχινιού, χαλβά, μαρμελάδας, παστελιού, μπαρών δημητριακών, πραλίνας, αλοιφών ξηρών καρπών και λουκουμιού, καθώς και για τη διανομή αυτών. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην πιστοποίησή της για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005, με στόχο τη διασφάλιση της λήψης των μέτρων που απαιτούνται ώστε όλα της τα προϊόντα να είναι ασφαλή.