Πολλαπλές διακρίσεις απέσπασε η Helleniq Energy – έξι στην κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός» και μια τιμητική- με τη συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνισμούς από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο του 2023.

Συγκεκριμένα, στα ARC Awards International έλαβε τρία Gold βραβεία στις κατηγορίες «Traditional Annual Report:

Energy», «Interactive Annual Report: Energy» και «Cover/Home Page: Energy», στα Stevie International Business Awards (IBA) ένα Gold στην κατηγορία «Best Annual Report – Publicly-Held Corporations» και στα IADA «The International Annual Report Design Awards» ένα Gold στην κατηγορία «Online version, Energy & Resources, Overall» και ένα Silver στην « Printed version – Traditional format, Energy & Resources».

Τέλος, στα
Galaxy Awards απέσπασε ένα τιμητικό βραβείο στην κατηγορία «Interactive Annual Report: Energy».