Παράλληλα, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ απέσπασε το 2016 στην έρευνα EXTEL, που διεξάγεται μεταξύ 20.000 επαγγελματιών του διεθνούς επενδυτικού κλάδου, σειρά τίτλων όπως: Καλύτερης Χρηματιστηριακής για την ελληνική αγορά, Καλύτερου Τμήματος Ανάλυσης για την Ελλάδα, Καλύτερου Αναλυτή για την Ελλάδα, καθώς και Δεύτερου Καλύτερου Τμήματος Πωλήσεων Διεθνών Θεσμικών Επενδυτών για την ελληνική αγορά. Η Διεύθυνση Ανάλυσης της εταιρείας – η οποία ψηφίζεται σταθερά πρώτη στην έρευνα EXTEL για τέταρτη συνεχή χρονιά – καλύπτει το 80% της κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου μέσω περιοδικών εκθέσεων.