Εξαιτίας της έντονης πτώσης στα διαφημιστικά έσοδα του περιοδικού

[Νέα Υόρκη] Ο εν λόγω τίτλος πρωτοκυκλοφόρησε το 1929 και συχνά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90 απορροφούσε τις περισσότερες καταχωρήσεις από κάθε άλλο αμερικάνικο περιοδικό. Πλέον, όμως, στο πρώτο μισό του 2009, η επίδοση του Business Week ήταν αισθητά χαμηλότερη -παρουσίασε πτώση 30%- και μάλιστα υπολειπόταν των Forbes και Fortune. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία του εντύπου παραμένει σε υψηλά επίπεδα εδώ και χρόνια, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι δύσκολα θα προσελκύσει το Business Week πολλούς ενδιαφερόμενους.