Διδακτικό σύγγραμμα από την J. Lees-Marshment

Το σύγγραμμα εξετάζει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που αφορούν στο πολιτικό μάρκετινγκ, αναλύει τα αποτελέσματά του στην ποιότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων, αλλά και τις υπάρχουσες θεωρίες στον χώρο. Η έκδοση συμπεριλαμβάνει ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον επιμελητή της, Ιορδάνη Κοτζαϊβάζογλου, Επίκουρο Καθηγητή Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με το πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα.