Στην Albania Telecom Invest έναντι 50 εκατ. ευρώ
Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση ολόκληρου του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Albania Sh.A. (Telekom Albania) στη βουλγαρική εταιρεία Albania Telecom Invest AD, έναντι συνολικού ποσού 50 εκατ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία κλείνει ο κύκλος της επιτυχημένης επένδυσης του ομίλου ΟΤΕ στην Αλβανία. Πρόκειται για στρατηγική απόφαση, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων και αναπτυξιακών πλάνων του ΟΤΕ, με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη βιώσιμη ανάπτυξη». Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.