Μια παγκόσμια μελέτη από την KPMG Private Enterprise και το STEP Project Global Consortium αποκαλύπτει ότι οι διαρκείς επιδόσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων μπορούν να αποδοθούν σε ορισμένα χαρακτηριστικά και ηγετικές δεξιότητες της επόμενης γενιάς, τα οποία είναι μοναδικά. Στο δείγμα της παγκόσμιας έρευνας συμμετείχαν και ελληνικές επιχειρήσεις με τη συνεργασία της KPMG στην Ελλάδα με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ακαδημαϊκό συνεργάτη του STEP Project Global Consortium στην Ελλάδα.

Η μελέτη με τίτλο «Η αναζωογονητική δύναμη των οικογενειακών επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα από γενιά σε γενιά», παρουσιάζει τους κοινούς παράγοντες που συνθέτουν τη φόρμουλα για την ανθεκτικότητα και την αναζωογόνηση των οικογενειακών επιχειρήσεων: ένας ισχυρός επιχειρηματικός προσανατολισμός, το συναισθηματικό δέσιμο με την επιχείρησή τους και την ηγεσία της φιλόδοξης νέας γενιάς.

Ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, αναφέρει: «Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, κλειδί για την επιτυχία των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ο συνδυασμός παραγόντων όπως ο έντονος και ποικιλόμορφος αλλά στοχευμένος επιχειρηματικός προσανατολισμός της οικογένειας, το δυνατό συναισθηματικό δέσιμο με την επιχείρηση, επικουρούμενα από ένα παρακινητικό στυλ ηγεσίας, με ηγέτες πρόθυμους και ικανούς να οδηγήσουν αλλαγές σε αξίες, πεποιθήσεις, συμπεριφορές με στόχο να “παρασύρουν” και να εμπνεύσουν όλους προς την επίτευξη και, γιατί όχι, την υπέρβαση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων».