Σε μια καλύτερη εναλλακτική λύση δηλώνουν ότι θα είχαν στραφεί 6 στους 10 καπνιστές στην Ελλάδα, εάν είχαν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτά τα προϊόντα διαφέρουν από τα τσιγάρα και ποια είναι η επιστήμη πίσω από αυτά, αναφέρουν τα ευρήματα της νέας διεθνούς έρευνας με τίτλο «Ελλιπής πληροφόρηση:

Μια μεγάλη απειλή στην πρόοδο για ένα μέλλον απαλλαγμένο από το τσιγάρο» (Misinformation: A major threat to smoke-free progress) της ανεξάρτητης εταιρείας Povaddo για λογαριασμό της Philip Morris International με τη συμμετοχή 29.484 ενηλίκων από 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επιπλέον, 9 στους 10 καπνιστές παγκοσμίως οι οποίοι έχουν μεταβεί σε μια εναλλακτική καπνίσματος αποδίδουν αυτήν την απόφασή τους στην ακριβή πληροφόρηση που είχαν με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να φτάνει το 86%.

Επιπλέον, στην Ελλάδα, το 27% πιστεύει ότι τα e-τσιγάρα είναι περισσότερο ή εξίσου επιβλαβή σε σχέση με τα τσιγάρα, ενώ το 29% ισχυρίζεται το ίδιο για τα προϊόντα θέρμανσης καπνού. Το 32% των ενηλίκων του γενικού πληθυσμού που είδαν, διάβασαν ή άκουσαν κάτι για προϊόντα χωρίς καύση τους τελευταίους 6 μήνες δηλώνει ότι έλαβαν ασαφείς ή αντικρουόμενες πληροφορίες.