Μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος, η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) στην Ελλάδα συνεχίζει να διευρύνεται. Συγκεκριμένα, ήδη έχουν υπογράψει την «Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας», μεταξύ άλλων, οι Γρηγόρης, Δέλτα, Μπάρμπα Στάθης, Μύλοι Λούλη, ΣΕΒΤ, Eurocatering, Gaia Επιχειρείν, Intercatering, Nestlé Ελλάς, NFA- Natural Food Additives, WWF Ελλάς.

Με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούνται να συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, τη κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων, την ανάδειξη καλών πρακτικών και την προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό.