Γύρω από την εκπαίδευση, την κοινωνία και το περιβάλλον

Ενδεικτικά, ο όμιλος της HSBC δώρισε 45.000 ευρώ στο πρόγραμμα Life Skills που υλοποιείται από το Βρετανικό Συμβούλιο και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για μαθητές ηλικίας 10-16 ετών, υποστήριξε δύο δράσεις του ΣΕN/JA Greece, τις JA More than Money και Τράπεζες σε Δράση, η HSBC Ελλάδας δώρισε 38.000 ευρώ στην οργάνωση «Η Κιβωτός του Κόσμου», κάλυψε το κόστος των μαθημάτων Αγγλικών για 24 κορίτσια στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας για μια περίοδο έξι μηνών, κάλυψε για τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας τα έξοδα λειτουργίας των εργαστηρίων Κεραμικής & Γλυπτικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το έτος 2014-2015. Επιπλέον, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος του Ομίλου HSBC Future First, η HSBC υποστήριξε οικονομικά τα Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS στην Αθήνα προσφέροντας 30.000 ευρώ.