Η Κraft Paints, έχοντας υιοθετήσει εδώ και δεκαετίες ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προχώρησε και το 2020 σε ένα σύνολο πρωτοβουλιών και δράσεων που στηρίζουν και αναπτύσσουν την έννοια της προσφοράς, μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, η Κraft Paints αφιέρωσε πόρους για την συμβολή της στην υποστήριξη της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων.

Εν μέσω μιας ιστορικής συγκυρίας, ανέλαβε δράση με χρηματικές χορηγίες, αλλά και δωρίζοντας χρώματα για την κάλυψη πάνω από 50.000m2 χώρων σε 20 Οργανισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε χορηγίες στον χώρο της τέχνης, ενώ υποστήριξε και τις τοπικές κοινότητες, συνεισφέροντας ενδεικτικά, στην αγορά tablet για παιδιά στην άγονη γραμμή
των Kυκλάδων.