Μια σειρά από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πραγματοποίησε η Amgen, και το 2020, με στόχο να δώσει πρόσβαση στους ασθενείς σε θεραπείες και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Ενδεικτικά, υλοποίησε 7 δωρεάν «Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών» στους τομείς της ογκολογίας, αιματολογίας, καρδιολογίας και φλεγμονωδών νοσημάτων σε συνεργασία με πιστοποιημένους εξιδεικευμένους συνεργάτες, ενώ διενήργησε περισσότερες από 30 διεθνείς κλινικές μελέτες, με πάνω από 600 συνεργαζόμενους επιστήμονες υγείας. Επίσης, η εταιρεία και οι άνθρωποί της πραγματοποίησαν δωρεές και εθελοντικές προσφορές, υποστήριξε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και ασθενών για σοβαρά και χρόνια νοσήματα και προέβη σε δωρεές υγειονομικού υλικού για την καταπολέμηση της πανδημίας προς το Υπουργείο Υγείας
και Νοσηλευτικά Ιδρύματα.