Για το early adoption, αλλά και την εφαρμογή όλων των βέλτιστων πρακτικών της πλατφόρμας του Pinterest βραβεύτηκαν η Vivechrom και η Sleed στα Social Media Awards 2020. H Vivechrom είχε στόχο να εδραιωθεί ως η πρώτη επιλογή του καταναλωτή σε θέματα Deco & DIΥ και ιδιαίτερα να στοχεύσει τις γυναίκες, ως decision makers του νοικοκυριού. Με τη βοήθεια της Sleed, επέλεξε το Pinterest ως το ιδανικότερο μέσο για τη στόχευση αυτού του κοινού, εφαρμόζοντας όλες τις βέλτιστες πρακτικές, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο διαφημιστικών δυνατοτήτων με εξαιρετικά αποτελέσματα.