Για τα 100 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά

Τα πρώτα προϊόντα της εταιρείας κυκλοφορούσαν στη χώρα μας ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, με πιο χαρακτηριστικό τη Farine Lactée, που έκανε την εμφάνισή της ως «Γαλακτούχον Άλευρον Νεστλέ» το 1899. Όσοι βρέθηκαν στο Συμπόσιο, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και το κεντρικό περίπτερο της Nestlé, που θύμιζε παλαιό παντοπωλείο και παρουσίαζε όλα τα προϊόντα της εταιρείας από το 1899 έως και σήμερα.