Εστιάζοντας στις προκλήσεις της αγοράς που εντατικοποιήθηκαν από την πανδημία, η PwC Ελλάδας σχεδίασε την IFP, μια ειδική πλατφόρμα αυτοματοποίησης και δημιουργίας προβλέψεων χρονοσειρών, μέσω διαδικασιών τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων (data-driven decision making).

Η πλατφόρμα απαντά στις ανάγκες που προκύπτουν από τη γρήγορη μετάβαση σε νέα λειτουργικά μοντέλα για τις επιχειρήσεις, τα οποία στηρίζονται σε μεθοδολογίες προηγμένων αναλύσεων (Data Analytics) μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) και μαθηματικών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Ο Ιωσήφ Μπελούκας, Data & Analytic s Leader της PwC Ελλάδας σημείωσε σχετικά: «Τα analytics και η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύονται σε σημαντικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς εξισορροπούν τους τρεις βασικότερους παράγοντες του ψηφιακού μετασχηματισμού».