Στη βελτιστοποίηση τόσο της επιχειρησιακής λειτουργίας, όσο και των πόρων της επενδύει η Watt+Volt, η οποία, το 2021, προχωρά σε κινήσεις που θα διευκολύνουν περαιτέρω την καθημερινότητα των καταναλωτών. Η εταιρεία στρέφεται στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ θα ξεκινήσει να εφαρμόζει μία νέα πλατφόρμα Αξιολόγησης της Απόδοσης.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η εταιρεία, για ένα εργαλείο που προσφέρει ακρίβεια, αντικειμενικότητα και δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζόμενων. Τέλος, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής λειτουργίας της, η Watt+Volt έχει θέσει ως στόχο, μέσα στο 2021, να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 50%, αναζητώντας 185 στελέχη πανελλαδικά.