Η Schneider Electric λανσάρει ένα συνοπτικό και πρωτότυπο πλαίσιο για περιβαλλοντικά βιώσιμα data centers.

Το πλαίσιο προτείνει πέντε περιοχές περιβαλλοντικής επίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων και βασικών παραμέτρων για διαχειριστές data center, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα. Αξιοποιώντας το πλαίσιο οι διαχειριστές μπορούν να αποσοβήσουν τον αντίκτυπο που τα data centers έχουν στο περιβάλλον.

Τα data center είναι υπεύθυνα για έως και 2% των εκπομπών άνθρακα στον πλανήτη, όπως τονίζει η εταιρεία, βρίσκονται δηλαδή στα ίδια επίπεδα με την αεροπορική βιομηχανία, οπότε απαιτείται «μια ολιστική και οργανωμένη προσέγγιση στο θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας».