Πιστοποιητικό Αειφορίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση ενός βιώσιμου μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας απέσπασε, για το 2020, η Barilla Hellas, από τον οργανισμό Chep Ελλάδος. «Μέσω της συμμετοχής της στο σύστημα pooling της Chep, η Barilla Hellas ενισχύει σημαντικά τη συμβολή της στην εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς, επίσης, και των αποβλήτων», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία. Αυτή η πιστοποίηση συνεπάγεται τη διαρκή δέσμευσή της να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με υπεύθυνο τρόπο, σε συνάρτηση με τον σκοπό της εταιρείας «Good for You, Good for the Planet».