Για την αξιοποίηση λύσεων της Chep

Η Chep, διεθνής εταιρεία λύσεων, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης εξοπλισμού για την εφοδιαστική αλυσίδα, απένειμε στη Lidl Ελλάς πιστοποιητικό αειφορίας για τα εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την προώθηση της βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της και τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος. Το μοντέλο της Chep επιτρέπει την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού παλετών, καθώς και την περισυλλογή τους με συντονισμένες μεταφορές, μειώνοντας το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Χάρη στο μοντέλο αυτό και τις συντονισμένες ενέργειες περισυλλογής που υλοποιεί η Chep από τα εφοδιαστικά της κέντρα της Lidl Ελλάς, επιτεύχθηκαν το 2019, εξοικονόμηση δασικών πόρων κατά 250.590dm3, που ισοδυναμεί με 242 δέντρα που σώθηκαν, μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα κατά 302.618kg και μείωση αστικών αποβλήτων
κατά 27.127kg.