Η Orama πιστοποιήθηκε επίσης για το σύστημα υπηρεσιών επικοινωνίας (ΕΛΟΤ 1435:2009) στους τομείς Δημοσίων Σχέσεων καθώς και Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου Marketing στον τομέα του σχεδιασμού και υλοποίησης προωθητικών ενεργειών.

Στον τομέα Δημοσίων Σχέσεων συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκε για εταιρική επικοινωνία και διαχείριση εταιρικής φήμης, εσωτερική επικοινωνία, καλλιέργεια σχέσεων με τα ΜΜΕ και υπηρεσίες δημοσιότητας, προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαχείριση χορηγιών, πολιτική επικοινωνία, επικοινωνία με τον Δημόσιο Τομέα, οργάνωση εκδηλώσεων, Δημόσιες Σχέσεις για marketing επώνυμων προϊόντων/Δημόσιες Σχέσεις προς καταναλωτές.