Η Stirixis ολοκλήρωσε την πιστοποίησή της κατά ISO 9001:2008 και ISO 14000:2004. Η πιστοποίηση με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών της, Project Management, Μελέτες Στρατηγικής Επενδύσεων, δημιουργία Concepts, Design και Construction Management και την περιβαλλοντική πολιτική.