Αναδεικνύουν την κρητική φιλοξενία και πολιτιστική κληρονομιά
Τα πλοία του στόλου της Anek Lines πιστοποιήθηκαν με το πρότυπο για την προαγωγή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος «We do local».

Το We do local αποτελεί πρότυπο πιστοποίησης επιχειρήσεων, που στηρίζουν μετρήσιμα την παραγωγή, την οικονομία και το εργατικό δυναμικό του τόπου, αναδεικνύουν την ευθύνη της φιλοξενίας, προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό και τη γαστρονομία, και σέβονται το περιβάλλον και την αειφορία του τόπου τους. Τα πλοία της Anek Lines διακρίθηκαν για τις ενέργειες που πραγματοποιούν και στοχεύουν στην ανάδειξη της κρητικής φιλοξενίας, στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ντόπιων γεύσεων. Επιπρόσθετα, η Anek Lines συμβάλλει στην προβολή του We do local φιλοξενώντας σε όλα τα πλοία της έκθεση με φωτογραφικό υλικό από τις πιστοποιημένες εταιρείες.