Από την P3 Communications

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποίησε η P3 Communications, κρίθηκε ότι η Cosmote παρέχει τις «καλύτερες υπηρεσίες δεδομένων για smartphone» και τις «καλύτερες υπηρεσίες δεδομένων κινητής ευρυζωνικότητας» μεταξύ όλων των δικτύων κινητής στην Ελλάδα. Στις μετρήσεις, το δίκτυο της Cosmote επέδειξε υπεροχή σε όλους τους δείκτες, τόσο μέσω smartphone, όσο και μέσω usb stick. Η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία P3 Communications εξειδικεύεται στη μέτρηση δεικτών ποιότητας των δικτύων, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Προκειμένου ένα δίκτυο να λάβει σχετική πιστοποίηση πρέπει να πετύχει υψηλά αποτελέσματα σε πλήθος μετρήσεων και να σημειώσει καθολική υπεροχή σε μία σειρά από σημαντικούς δείκτες, όπως η ταχύτητα πλοήγησης, η απόδοσή του σε youtube videos και η ταχύτητα σε uploading και downloading αρχείων.