Κατά ISO 22000:2005, για το κέντρο διανομής της

Την ίδια πιστοποίηση έλαβε προ ενός περίπου έτους και το ιδιόκτητο κέντρο διανομών της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Συγκεκριμένα, το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφαλείας των τροφίμων αφορά στην παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τροφίμων σε συνθήκες ψύξης και κατάψυξης, τροφίμων ξηρής αποθήκευσης και νωπών σφαγίων.