Την πιστοποίηση «πράσινων» κτιρίων EDGE απέσπασε η Lidl Ελλάς, για 215 καταστήματά της, κάνοντας χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το πρόγραμμα EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) βοηθά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους κατασκευαστές και τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν «πράσινα» κτίρια.

Υποστηρίζεται δε από τη δωρεάν εφαρμογή EDGE App, η οποία προωθεί λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενσωματωμένης σε υλικά ενέργειας, μειωμένης κατά 20% τουλάχιστον σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει την πιστοποίηση και των νέων καταστημάτων με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.