Την νέα πιστοποίηση για την εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας από τη Eurocert έλαβε η Μπαρμπα-Στάθης. Πρόκειται, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, για την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στον χώρο των τροφίμων, η οποία λαμβάνει την πιστοποίηση αυτή, με όνομα Zero Waste To Landfill (ZWTL-EU1) για τα εργοστάσια παραγωγής καταψυγμένων και φρέσκων λαχανικών που πιστοποιήθηκαν στις κατηγορίες Green και Gold, αντιστοίχως. Το πρότυπο, το οποίο εναρμονίζεται με αυστηρά εθνικά και ενωσιακά πρότυπα, απονέμεται για την υπεύθυνη διαχείριση των οργανικών και μη υπολειμμάτων της εταιρείας και για τον σχεδιασμό δράσεων που προλαμβάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής.