Την πιστοποίηση συμμόρφωσης «Protocol against Covid-19» έχει λάβει, από τις 20 Ιουλίου, η Agrino, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οδηγού για τη βιομηχανία τροφίμων που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ, μετά από επιθεώρηση για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, διαδικασιών και πρακτικών στις εγκαταστάσεις της, σε Αγρίνιο και Σίνδο. Σημειώνεται, επίσης, ότι ο ελληνικός φορέας πιστοποιήσης Eurocert παρέχει στην εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το διακριτικό σήμα «Protocol against Covid-19 in Place», ως επιστέγασμα της συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Agrino διενέργησε διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό στο σύνολο των εργαζομένων και του διοικητικού προσωπικού της.