Το συγκεκριμένο πρότυπο αφορά στην ικανότητα του οργανισμού να σχεδιάζει και να ανταποκρίνεται σε περιστατικά και διακοπές εργασίας, προκειμένου να συνεχίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες σε ένα αποδεκτό, προκαθορισμένο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των δραστηριοτήτων της και της απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών στους πελάτες της σε περίπτωση ενός απρόβλεπτου γεγονότος. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Σαλιάρης-Φασσέας, Executive Director Ogilvy Group Ελλάδας: «Ως Όμιλος, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας, πέρα της δημιουργικότητας, και αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Η δέσμευσή μας αποδεικνύεται και με τη μοναδική στο κλάδο μας πιστοποίηση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας».