Η Μαρίνα Φλοίσβου απέσπασε, μετά από σχετική επιθεώρηση του European Foundation for Quality Management (EFQM), ακόμη μία διεθνή πιστοποίηση για την «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία». Η Μαρίνα Φλοίσβου έλαβε τη διάκριση εφαρμόζοντας τις αρχές της επιχειρηματικής αριστείας, που για την εταιρεία αφορούν σε εστίαση στον πελάτη, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, συνέπεια στους στόχους, διοίκηση βάσει διαδικασιών και δεδομένων, συνεχή μάθηση, βελτίωση και καινοτομία, ανάπτυξη και εμπλοκή των ανθρώπων της, ανάπτυξη συνεργασιών και τέλος έμφαση στην ΕΚΕ. Ο EFQM είναι Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών και μοιράζεται με τα μέλη του τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές.