Από το πρόγραμμα του IEMA - CSE, 17 & 18 Ιουνίου

Το σεμινάριο έχει ήδη διεξαχθεί σε 2 χώρες, Ελλάδα και ΗΑΕ, με την συμμετοχή περισσότερων των 40 στελεχών, από 15 διαφορετικούς κλάδους και από 14 εθνικότητες. Απευθύνεται σε άτομα που έχουν αποκτήσει ένα καλό επίπεδο γνώσεων σε θέματα ΕΚΕ και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν, μετά από ειδική εργασία ώστε να λάβουν τον αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, από τον σημαντικότερο Βρετανικό οργανισμό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, το IEMA.