Η εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής Superfoods πιστοποίησε κατά FSC (Forest Stewardship Council), τα έντυπα καταναλωτών και φαρμακοποιών, με στόχο να αποδείξει τον σεβασμό της σε ενέργειες που στηρίζουν την κοινωνία και το περιβάλλον και να ενισχύσει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η πιστοποίηση και η αντίστοιχη σήμανση των εντύπων επιβεβαιώνουν ότι η πρώτη ύλη χαρτιού, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους, προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης, και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα των πιστοποιημένων προμηθευτών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του φορέα, τόσο από την εκτυπωτική εταιρεία, όσο και από τα υπόλοιπα πιστοποιημένα κατά FSC μέλη της αλυσίδας των εμπλεκόμενων προμηθευτών. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πιστοποιημένη κατά FSC εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων PressiousArvanitidis.