Η Eurocert απέμεινε στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου της Τιτάν, στο Καμάρι, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, το σήμα Platinum, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Zero Waste to Landfill. Το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την ελαχιστοποίηση της αποφυγής της ταφής των αποβλήτων των εργοστασίων και τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Την Τρίτη 13 Ιουλίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Καμάρι, ο Πρόεδρος της Eurocert, Γ. Μπρισκόλας, απένειμε το πιστοποιητικό και το σήμα Zero Waste to Landfill στον Μ. Μπαρμπούτη, Διευθυντή Εκμετάλλευσης Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος, και στον Π. Παπαδέα, Διευθυντή Ποιότητας και Περιβάλλοντος Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος, της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν.