Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής

Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν στο νέο θεσμό εθνικής πιστοποίησης ΕΕΔΕ «Αιέν Αριστεύειν» και να εφαρμόσουν το ελληνικό μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που πρόσφατα δημιούργησε η ΕΕΔΕ.

Παράλληλα, η ΕΕΔΕ ως εθνικός εταίρος του EFQM (European Foundation for Quality Management), προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό θεσμό πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence. Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τα προγράμματα πιστοποίησης, θα βραβευθούν σε τελετή απονομής, που συμπίπτει με τον εορτασμό για τα 10 χρόνια Επιχειρηματικής Αριστείας σε Ελλάδα και Κύπρο.