Από την TÜV Austria Hellas

Πιστοποίηση «Covid Shield» στο ανώτατο επίπεδο -Excellent- των τριών ασπίδων απέσπασε η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης από την TÜV Austria Hellas, καθώς η εταιρεία, από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, φρόντισε να εφαρμόσει στο σύνολο των εγκαταστάσεών της μία ολοκληρωμένη πολιτική και αυστηρά μέτρα προστασίας, με στόχο τον περιορισμό μετάδοσης και εξάπλωσης του κορωνοϊού. Κατόπιν της διεξαγωγής των σχετικών ελέγχων στο σύνολο των αξιολογούμενων σημείων, η Σκλαβενίτης πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπει η πιστοποίηση, και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή τους.