Διασφαλίζοντας την ασφάλεια εκθετών και επισκεπτών

H Forum AE, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία εκθετών και επισκεπτών, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas με το Σχήμα «Covid-Shield», για την προετοιμασία και τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων.

Εναρμονισμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις ειδικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για την δραστηριότητά της, η Forum AE έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός πρόληψης της εισροής και της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού κατά τις εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνει και δεσμεύεται για τη συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση του μηχανισμού ασφάλειας και υγιεινής βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και συστάσεων των αρμοδίων αρχών.