Για την εφαρμογή μέτρων προστασίας ενάντια στον κορωνοϊό

Η Elbisco έλαβε την πιστοποίηση «TÜV Austria Covid Shield» στο επίπεδο «Excellent» από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV Austria Hellas, για την πολιτική και τα μέτρα που εφαρμόζει, με σκοπό την πρόληψη της εισδοχής και της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις της.

Η πιστοποίηση δόθηκε μετά από διαδικασία επιθεώρησης, στη βάση μιας σειράς κριτηρίων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, τη διάθεση επαρκών πόρων και μέσων, τους μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά και τη διαρκή επικαιροποίηση της πολιτικής της, σύμφωνα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες των αρχών.

«Στην Elbisco διαχειριζόμαστε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, με κύριο μέλημα την ασφάλεια, την υπευθυνότητα, τον σεβασμό στους ανθρώπους μας και στις οικογένειές τους, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Η πιστοποίηση Covid Shield επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος Βουδούρης.