Για το Πρότυπο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο της
Το Πρότυπο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου (Bypass) της Ευρωκλινικής Αθηνών, πιστοποιήθηκε ως «Center of Excellence» από τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria Hellas.

Το Κέντρο, το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση του καρδιοχειρουργού Ιωάννη Χλωρογιάννη, πιστοποιήθηκε για το υψηλότατο επίπεδο εξειδίκευσης της ομάδας και την τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή της απαιτητικής τεχνικής της ολικής αρτηριακής επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου. Ο Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος ομίλου Ευρωκλινικής, δήλωσε: «Η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στην καινοτομία αποδεικνύεται έμπρακτα από τις διεθνείς διακρίσεις των επιστημόνων ιατρών μας και τις πιστοποιήσεις των τμημάτων του Νοσοκομείου μας ως Centers of Excellence».