Η Space Hellas είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα που λαμβάνει την πιστοποίηση «Advanced Data Center Architecture Specialization» από τη Cisco. Η επένδυση στο «Cisco Advanced Data Center Architecture Specialization», δίνει τη δυνατότητα στη Space Hellas να προσφέρει υπεραξία στους πελάτες της σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας, ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές για Data Centers.